Jobcoaching

Tijdens de jobcoaching fungeer ik als bruggenbouwer. Bruggenbouwer tussen kandidaten, werkgevers en soms ook het thuisfront. Jobchoaching houdt in dat wanneer een kandidaat vanuit re-integratie een baan heeft gevonden ik de kandidaat begeleid tijdens het werk. Waarom; we willen tenslotte dat hij of zij het werk duurzaam kan en mag uitvoeren. De begeleiding door jobcoaching zorgt ervoor dat er actief meegedacht en soms meegewerkt wordt met de kandidaat door mij. Ik kan op de werkvloer meedraaien als dit wenselijk is. Ik ben de spil tussen kandidaat en werkgever als het gaat om communicatie en evaluatie.


Alle elementen tijdens de jobcoaching hebben tot doel de brug over te steken van afhankelijk van uitkering naar (deels) onafhankelijk door het verdienen van eigen geld.

 

Jobcoachingstrajecten voer ik uit in samenwerking met Werk 27. Paul van Loon en ik hebben onze netwerken verbonden met elkaar om zo daadkrachtig en vanuit verbinding onze kandidaten te begeleiden. Naast de jobcoaching die ik onder de vlag van Werk 27 uitvoer hebben wij ook overleg en sparringsmomenten om elkaar scherp te houden en elkaar te helpen bij het vinden van de juiste baan voor onze kandidaten. Voor meer informatie over Werk 27 verwijs ik u naar: http://www.werk27.nl/


"Toen Lianne bij Princen Opleidingen solliciteerde om te worden toegelaten tot de opleiding 'Arbeidsbemiddelaar' heb ik haar als recruiter en consulent arbeidsbemiddeling vanaf scratch een grote teoekomst in dit vak voorspeld. Samen hebben we menig strijd met instanties moeten uitvechten om de toelating geconcretiseerd te krijgen. Eenmaal binnen ontwikkelde Lianne zich als de beste van haar opleidingsgroep in Bergen op Zoom. Het is een fantastisch gevoel, voor mij, om op deze wijze gelijk te krijgen en, voor Liannne, om duurzaam in het juiste vak terecht te zijn gekomen en zich inmiddels als een vis in "onze vijver" te voelen. Ga zo voort meid."


Harry Bimolt | mentor

 

Harry is al sinds wij elkaar leerden kennen in 2003 mijn 'mentor' en vriend. Wat begon als zakelijk is uitgemond in een mooie, warme en hechte vriendschap.  Hij heeft mij alle jaren gesteund, geadviseerd en geholpen.

 

Dank je wel Harry!

 

Lianne
 

Anderen vertellen…

Ik heb meegewerkt aan een training die Lianne heeft verzorgd voor haar kandidaten. De bijeenkomst was goed georganiseerd. Ik heb Lianne ervaren als een betrokken en ervaren coach. Ik vind dat alle mensen in Zeeuws-Vlaanderen met een afstand tot de arbeidsmarkt door Lianne begeleid zouden moeten worden.

Ellen van Troost , eigenaar/onafhankelijk adviseur Moveo Training & Advies

Ik heb Lianne leren kennen als actief lid in het  chapter "de Vliegende Hollander" van BNI. In die tijd gaf Lianne training aan een aantal hoger opgeleide mensen, die moeite hadden om terug te komen op de arbeidsmarkt. Ten behoeve van die training heeft Lianne aangetoond 'out of the box' te kunnen denken. Ze heeft niet alleen gebruik gemaakt van de geëigende methoden voor de training, maar ook minder maar zeer efficiënte trainingsmethoden gehanteerd. Eén daarvan was, dat zij mij als gastspreker vroeg om aan te geven op welke wijze je  professionele en particuliere netwerken kan verbinden. Het eindresultaat van de training was, dat de cursisten op mij een behoorlijk zelfverzekerde indruk achterlieten en dat ze al gedurende de training op zoek waren gegaan naar netwerkmogelijkheden.

Jac van der Hooft, Adjunct directeur RDBM architecten & adviseurs